Monocle

Privacy

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Vandenbalck BV. Vandenbalck BV heeft haar hoofdkantoor te Bondgenotenlaan 57, 3000 Leuven, België en is geregistreerd onder bedrijfsnummer BTW BE 0474103237.

Artikel 1 - Welke gegevens verwerken we over u?

Vandenbalck BV verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

 • Cookies - Bij ieder gebruik van onze website of app kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, [vul hier aan met de gegevens die u via cookies verzamelt: surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website of app, besturingssysteem, ...]. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 7);
 • Klantgegevens - Als u gebruik maakt van onze website of app of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, [vul hier aan met andere persoonsgegevens die u verzamelt, bv. geboortedatum, geslacht, taal, bankrekeningnummer, ...] en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Leveranciersgegevens - Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, [vul hier aan met andere persoonsgegevens die u verzamelt] en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
 • [...]

Artikel 2 - Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Algemene doeleinden:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Cookies - om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Klantgegevens - om uw account op onze website of app te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;
 • Leveranciersgegevens -  om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • [...]

 

[Als u de persoonsgegevens ook gebruikt voor direct marketing, dan moet u dit artikel opnemen] 

Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen. 

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3 - Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 • [Als u persoonsgegevens doorgeeft aan andere ontvangers, dan moet u dit hier vermelden (zoals externe consultants, distributienetwerk, partnerbedrijven, …)].

 

2. [Als u beroep doet op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese Economische Ruimte (de EU + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein), dan moet u vermelden op welke manier u gezorgd heeft voor een gegarandeerd “gelijkwaardig beschermingsniveau” in het derde land als het niveau dat onder de GDPR zou gelden (u mag met name enkel data uitvoeren buiten de EER als dat gebeurt naar één van de landen op de lijst met “veilige landen”, als er zogenaamde “bindende bedrijfsvoorschriften” zijn overeengekomen of nog als er contractuele garanties gegeven zijn op basis van de  standaardclausules die de EU heeft opgesteld. Bij twijfel contacteert u best een advocaat. Data-export zonder de nodige omkadering is een ernstige inbreuk op de GDPR)]  

 

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4 - Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

[Hier moet u aangeven welke de bewaartermijn is van de verschillende door u verwerkte persoonsgegevens bv. dat u bepaalde sociale documenten gedurende vijf jaar moet bewaren, dat u facturen 7 jaar zal bewaren, dat u contactgegevens X jaar zal bewaren.  Dit moet per set van gegevens, per verwerking en met zoveel mogelijk detail.]

Artikel 5 - Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken.

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar [e-mailadres], per post naar [adres] of via [bv. de formulieren op onze website].

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel : +32 (0)2 274 48 00 
contact@apd-gba.be.  

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

   Artikel 6 - Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

   Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. [Vul hier aan welke veiligheidsmaatregelen u precies genomen heeft, bv. awareness training van uw personeel, encryptie, antivirussoftware, SSL certificaten, toegangsbeheer tot de back-end, DPIA, privacy by design, …].

   In geen geval kan Vandenbalck BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

   Artikel 7 - Cookies

   Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

   Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt:

   Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 28/04/2023:

   Noodzakelijk (7)

   Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

   NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
   __eca_s_id_app.ecwid.comNoodzakelijk voor de functionaliteit van de winkelwagen op de website.PersistentHTML Local Storage
   __eca_v_id_app.ecwid.comNoodzakelijk voor de functionaliteit van de winkelwagen op de website.PersistentHTML Local Storage
   ASP.NET_SessionIdapp.ecwid.comHoudt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij.SessionHTTP Cookie
   AWSALBapp.ecwid.comRegistreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren.7 dagenHTTP Cookie
   AWSALBCORSapp.ecwid.comRegistreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren.7 dagenHTTP Cookie
   CookieConsentconsent.cookiebot.comSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein13396 dagenHTTP Cookie
   PHPSESSIDmonocle-eyewear.beHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.SessionHTTP Cookie

   Statistieken (8)

   Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

   NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
   _gawww.google-analytics.comRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
   _gatwww.google-analytics.comGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie
   _gidwww.google-analytics.comRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie
   _swa_uapp.ecwid.comRegistreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.PersistentHTML Local Storage
   _swa_uanalytics.sitewit.comRegistreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website.1000 dagenHTTP Cookie
   collectwww.google-analytics.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker
   images/cq_blank.gifapp.ecwid.comRegistreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website.SessionPixel Tracker
   p.gifp.typekit.netHoudt speciale lettertypen bij die op de website worden gebruikt voor interne analyse. De cookie registreert geen bezoekersgegevens.SessionPixel Tracker

   Marketing (3)

   Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

   NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
   _fbpconnect.facebook.netGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP Cookie
   PSecwid__utm__storagePSutm__data__historyapp.ecwid.comDeze cookie kan de volgende informatie verzamelen en opslaan met een gebruikers-ID: productcodes van websites van verkopers die de bezoeker heeft bekeken en andere informatie die relevant is voor winkelgedrag op reguliere winkelsites. Deze informatie wordt gebruikt om gerichte advertenties aan de bezoeker te tonen.PersistentHTML Local Storage
   PSecwid__utm__storagePSutm__data__history_expireapp.ecwid.comBevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam.PersistentHTML Local Storage

   Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

   We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

   Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

   Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op [e-mailadres], per post op [adres] of via [bv. de formulieren op onze website].

   Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/

   Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

    

    

   Openingstijden


   Maandag
   Gesloten

   Dinsdag t/m zaterdag
   10.00 uur - 18.00 uur